Gemstone test cihazı nədir?

Gemstone tester

Etibarlı portativ gemstone tester yoxdur. Onlarla model var, amma əslində bir daşın həqiqiliyini sübut etməyən sərtlik testləri var.
Təəssüf ki, bu, gemstone satıcıları tərəfindən istifadə olunan ən tez-tez vasitələrdən biridir.

Şəkilə baxsanız, soldan sağa 1, 2, 3, 4, 5… ilə başlayan nömrəli bir hökmdar görəcəksiniz.

gemstone tester

Daşın səthinə toxunduğunuzda işıqlar yanır. Taşın sərtliyinə uyğun olan sayını görə bilərsiniz.
Bu məlumat dəqiqdir. Bu da Mohs miqyaslı deyilən sərtlik miqyasıdır

Mohs miqyaslı sərtlik nümunələri

1 - Talk
2 - gips
3 - kalsit
4 - Florit
5 - Apatit
6 - Feldispat Ortoklazı
7 - Kvars
8 - Topaz
9 - Korund
10 - almaz

Mohs mineral sərtliyinin miqyası bir mineral nümunəsinin qabiliyyətinə əsaslanır. Mohs tərəfindən istifadə olunan maddə nümunələri hamısı müxtəlif minerallardır. Təbiətdə olan minerallar kimyəvi cəhətdən təmiz qatı maddələrdir. Həm də bir və ya daha çox mineral süxurlar əmələ gətirir. Təbii olaraq meydana gələn ən çətin maddə olaraq, Mohs tərəzi yaratdıqda, almazlar tərəzinin başındadır.

Bir materialın sərtliyi, daşın içərisindəki ən sərt materialı taparaq tərəziyə görə ölçülür, materialı cızaraq ən yumşaq bir materialla müqayisə edin. Məsələn, bəzi materiallar apatitlə cızılsa da, floritlə deyilsə, Mohs miqyasındakı sərtliyi 4 ilə 5 arasında düşəcəkdir.

Daşın sərtliyi kimyəvi tərkibinə görədir

Bir sintetik daş təbii daş kimi eyni kimyəvi tərkibə malik olduğundan, bu alət təbii və ya sintetik daş üçün tam olaraq eyni nəticə göstərəcəkdir.

Bu səbəbdən təbii və ya sintetik almaz sizə 10. Təbii və ya sintetik yaqut da göstərəcəkdir 9. Təbii və ya sintetik sapfir üçün eynidir: 9. Təbii və ya sintetik kvars üçün: 7…

Bu zirvəyə maraqla baxırsınızsa, teorikdən praktikaya çıxmaq istəyirik gemologiya kursları.